Wypłaty z BGK po upadłości SK Banku

 

W związku z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGK) uruchomił procedurę wypłaty pieniędzy klientom SK Banku.

 

BGK rozpoczął przygotowania do wypłaty środków gwarantowanych klientom (deponentom) upadłego banku. Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 423.950,00 zł.
Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni NBP z dnia 23 listopada 2015 r. (dzień, w którym KNF złożył do sądu wniosek o upadłość banku).

 

O tym, który bank (PKO BP, Pekao SA lub BZ WBK) będzie wypłacał środki gwarantowane, oraz o terminach i miejscach wypłat, Fundusz poinformuje wkrótce.

 

Do odbioru środków gwarantowanych wystarczy dokumentem tożsamości. Osoby, które nie chcą odbierać gotówki i chcą przekazać swoje pieniądze przelewem na inny rachunek bankowy powinny mieć przy sobie dowód osobisty i numer rachunku, na który środki zostaną przekazane.

 

W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób (np. dla małżeństw), kwota należna do wypłaty liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku (jeśli jest dwóch współwłaścicieli to dzielona jest na dwa w takich proporcjach jakie współposiadacze określili przy zawieraniu umowy), a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego. Oznacza to, że każdy współposiadacz rachunku powinien osobiście odebrać swoją część środków zgromadzonych na wspólnym rachunku. Mąż za żonę nie odbierze pieniędzy i odwrotnie, a jeśli nie jest możliwe by jeden ze współwłaścicieli mógł osobiście odebrać pieniądze, niezbędne będzie pełnomocnictwo do wypłaty.

 

Klienci upadłego SK Banku nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani Zarządowi Komisarycznemu Banku. Informacje o należnościach klientów, wynikające z ksiąg rachunkowych banku, będą przekazane Funduszowi przez Zarząd Komisaryczny Banku.

 

BGK informuje również, że „wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywana jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku”. Oznacza to, że pieniądze zgromadzone na kontach IKE i IKZE zostaną przekazane na inne takie rachunki prowadzone przez inne, wskazane przez klientów instytucje.

 

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Banku (dotyczy wierzytelności innych niż depozyty złożone w banku, np. faktury). W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

 

Podstawowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów

Gwarantowane są środki pieniężne:
– osób fizycznych,
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
– szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez Skarb Państwa, instytucje finansowe, głównych właścicieli oraz kadrę zarządzającą danego banku.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s