Rachunki klientów DM IDM zostaną przeniesione do Domu Maklerskiego PKO BP

3 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego).

Dom Maklerski IDM SA bez licencji maklerskiej

30 maja 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM SA w związku z istotnym naruszeniem przepisów prawa polegającym na naruszaniu przez dom maklerski norm adekwatności kapitałowej, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, od dnia 31 grudnia 2013 r. Wcześniej, 20 maja, na wniosek KNF, Giełda Papierów Wartościowych w…

Odwrócona hipoteka – szczęście czy przekleństwo?

Rząd przyjął projekt Ministerstwa Finansów dotyczący ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i Senat, to banki będą mogły udzielać osobom starszym kredytów, których zabezpieczeniem będzie posiadana przez nich nieruchomość. Resort finansów zapewnia, że ustawa zawiera wystarczające regulacje chroniące klientów. Jeśli nowy produkt zyska popularność, w konsekwencji zwiększy się podaż nieruchomości na rynku.

Szwajcarzy otworzyli rynek pracy dla Polaków

Od maja Szwajcaria zlikwidowała limity kwotowe na wydawanie długoterminowych pozwoleń na pobyt. Oznacza to całkowite otwarcie tamtejszego rynku pracy dla obywateli nowej Unii Europejskiej (oprócz Bułgarów i Rumunów), w tym dla Polaków. Do obecnych w Szwajcarii około 40 tysięcy Polaków mogą dołączyć następni, zwłaszcza że ten alpejski kraj kusi wysokimi zarobkami.

Zabankuj z bankiem

Mając 13 naście lat można już korzystać z usług bankowych. Mając 18 lat wypada korzystać z usług bankowych. Więcej. Należy korzystać z usług bankowych.   Większość zapyta dlaczego? Odpowiedzi jest kilka. Dlatego, że wchodząc w dorosłość należy się do tego dobrze przygotować, zdobyć niezbędne artefakty i doświadczenie, uzbroić się, poznać swoją siłę. Dlatego, że konto…